hassan.hameed@hotmail.com

About hassan.hameed@hotmail.com

This author has not yet filled in any details.
So far hassan.hameed@hotmail.com has created 2 blog entries.

Male’–Hulhule Bridge 2

މި މަޒުމޫނުގައި އަޅުގަނޑު ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ގެނެސްދޭނީ، ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ސިވިލް އެންޖިނިއަރިންގ މަޝްރޫޢު ކަމުގައިވާ މާލެ-ހުޅުމާލެ ފާލަން އަޅާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތެވެ. މި މަޢުޟޫއުގެ މައްޗަށް ލިޔެފައިވާ ފުރަތަމަ މަޒުމޫނު މިއޮތީއެވެ. އެ މަޒުމޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ފާލަންތަކުގެ ތެރެއިން މިތަނަށް އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ ކޮންބާވަތެއްގެ ފާލަމެއްތޯ އާއި އެއީ ކީއްވެގެން ކަމާއި އެ ފާލަމުގެ މައިގަނޑު މިންތަކެވެ. މިބާވަތުގެ ބޮޑެތި އަގުބޮޑު މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމުގައި އެންމެ އިސްކަންދޭނީ ޚަރަދު ކުޑަގޮތަކަށް [...]

By | 2016-09-09T22:23:46+00:00 September 9th, 2016|Uncategorized|0 Comments